domingo, 7 de marzo de 2021

Tema 7. La Primera Guerra Mundial.

 Tot seguit, podeu consultar el ppt sobre la Primera Guerra Mundial.


jueves, 18 de febrero de 2021

Tema 6. Les grans potències de 1870 a 1914.

A continuació, podeu consultar la presentació sobre els països més rellevants del segle XIX.


domingo, 17 de enero de 2021

Tema 5. La dominació europea del món.

A continuació, podeu trobar la presentació sobre l'imperialisme i el colonialisme al segle XIX i les presentacions sobre els conflictes de l'època dels companys i companyes.miércoles, 11 de noviembre de 2020

Tema 3. La Revolució Francesa.

Tot seguit podeu trobar la presentació sobre la Revolució Francesa.


martes, 29 de septiembre de 2020

Temes 2 i 4. La nova era industrial i els orígens del moviment obrer (1800-1914).

Tot seguit podeu consultar la presentació dels temes sobre la Revolució Industrial i el moviment obrer.


domingo, 13 de septiembre de 2020

Tema 1. L'Europa de l'Antic Règim.

Tot seguit podeu consultar el ppt del tema 1 sobre el segle XVIII, l'Antic Règim i la Il·lustració.


viernes, 11 de septiembre de 2020

Presentació de l'assignatura

-Es realitzaran activitats per entregar de les quals s'informarà de la data amb antelació.

-Hi haurà un examen de cada dos o tres temes del qual s'informarà de la data amb antelació.

-L'entrega dels comentaris de fonts històriques o redaccions es farà en folis blancs, amb boli blau o negre i es deixaran els marges corresponents i/o amb ordinador.

-Es tindran en compte tots els esquemes i resums utilitzats per a l'estudi i que s'afegeixin al dossier.

-Ortografia: es descomptaran 0,1 punts per falta fins a un màxim de 2 punts.

-Avaluació:

  • 70% exàmens (30% exàmens parcials + 40% exàmens globals)
  • 20% activitats (comentaris, exposicions orals...)
  • 10% actitud