domingo, 20 de noviembre de 2022

Tema 3. La Revolució Francesa.

Tot seguit podeu trobar la presentació sobre la Revolució Francesa.


miércoles, 5 de octubre de 2022

Temes 2 i 4. La nova era industrial i els orígens del moviment obrer (1800-1914).

Tot seguit podeu consultar la presentació dels temes sobre la Revolució Industrial i el moviment obrer.


sábado, 3 de septiembre de 2022

Tema 1. L'Europa de l'Antic Règim.

Tot seguit podeu consultar el ppt del tema 1 sobre el segle XVIII, l'Antic Règim i la Il·lustració.


Presentació de l'assignatura

-Es realitzaran activitats per entregar de les quals s'informarà de la data amb antelació.

-Hi haurà un examen de cada dos o tres temes del qual s'informarà de la data amb antelació.

-L'entrega dels comentaris de fonts històriques o redaccions es farà en folis blancs, amb boli blau o negre i es deixaran els marges corresponents i/o amb ordinador.

-Es tindran en compte tots els esquemes i resums utilitzats per a l'estudi i que s'afegeixin al dossier.

-Ortografia: es descomptaran 0,1 punts per falta fins a un màxim de 2 punts.

-Avaluació:

  • 70% exàmens (30% exàmens parcials + 40% exàmens globals)
  • 20% activitats (comentaris, exposicions orals...)
  • 10% actitud

Benvinguts i benvingudes!

                         "FEM HISTÒRIA!"


"La utopia és a l'horitzó.
Camino dos passos,
ella s'allunya dos passos i l'horitzó
es mou deu passos més enllà.
Llavors, per a què serveix la utopia?
Per això, serveix per a caminar."

                                        Eduardo Galeano                       Comencem aquest blog amb la cita que us exposo. De la mateixa manera que l'assignatura, espero que us faci reflexionar, voler debatre i tenir ganes de compartir les vostres opinions.
En aquest blog hi trobareu tots els materials que treballem a classe i  d'altres que us aniré afegint com a curiositat perquè els pugueu consultar. Espero que us siguin útils i que també hi trobeu el vostre racó particular.